Verhuis Penseelaapjes

De afgelopen 2 jaar is onze groep witoorpenseelaapjes eindelijk uitgegroeid zoals het hoort. En nu wordt het tijd dat de eerste jongen het ‘nest’ verlaten.

Tijd dat die apen vertrekken.

Dat zou een uitdrukking kunnen zijn uit de mensenwereld waarbij het tijd is dat de kinderen het huis verlaten. Toch bedoelen we het hier letterlijk.

De afgelopen 2 jaar is onze groep witoorpenseelaapjes eindelijk uitgegroeid zoals het hoort. En nu wordt het tijd dat de eerste jongen het ‘nest’ verlaten.
Bij witoorpenseelaapjes, en trouwens bij alle klauwaapjes, is er een heel sterke familieband.
Hier is het normaal dat de jongen niet verjaagd worden voordat er nieuwe jongen geboren worden bij de ouderdieren, zoals dat bij vele andere diersoorten is.

De oudere jongen worden zelfs ingeschakeld om de zorg voor hun jongere siblings (broertjes en zusjes) van moeder en vader over te nemen.Dit altruïstisch (helpend) gedrag heeft een sterk evolutionair voordeel. Familiegroepen staan sterker dan individuele dieren of koppeltjes die het op zichzelf moeten rooien. Op die manier leren ze ook de juiste ‘skills’ om later zelf goede ouderdieren te worden. Pas als de groep héél groot wordt, of één van de ouders komt te sterven, pas dan gaan de ervaren ‘jongen’ een familie van zichzelf beginnen. Bij sommige primatensoorten is het zelfs zo dat ofwel de mannetjes ofwel de vrouwtjes altijd binnen de groep blijven en dus nooit op zichzelf moeten beginnen. Dat heeft dan ook weer zijn eigen voor- en nadelen natuurlijk.

Voorbeelden genoeg om van te leren in de dierenwereld. 

Het ‘oudste’ jonge vrouwtje vertrekt naar Texel Zoo om daar een nieuw leven te beginnen met een mannetje dat daar alleen zit.

De twee ‘oudste’ jonge mannetjes vertrekken naar Familiepark Harry Malter om daar een mannengroep of bachelorgroep te gaan versterken.
Deze vrijgezellengroepjes zijn zeer belangrijk voor goede uitwisseling. Als er ergens een genetische uitwisseling nodig is dan kan hier vrij eenvoudig een verwant mannetje omgewisseld worden met en vreemd mannetje. Dat komt de genetische gezondheid van de gehele soort ten goede.