Geboorte bij de ringstaartmaki’s

Omdat in 2020 en 2019 geen succesvolle geboortes waren bij de ringstaartmaki’s, vreesden we dat de groep vroegtijdig was stilgevallen. Maar daar kwam begin april verandering in toen we een jonge ringstaartmaki aantroffen op de moeder.

Een jongetje of een meisje?

Onze groep mag in principe nog wat groeien omdat ze momenteel bestaat uit maar 5 dieren. Groepen van ringstaartmaki’s waarbij voortplanting toegestaan is, moeten groeien door geboortes omdat volwassen vrouwelijke dieren bij elkaar zetten risicovol is. De vrouwtjes zijn dominant en vormen samen de kern van de groep. Dat maakt de introductie van een nieuw volwassen vrouwtje riskant – een probleem dat er niet direct is als het vrouwtje in de groep geboren is, daarom hopen we dat het jonge dier een vrouwtje is. Zo zou de teller op drie vrouwtjes komen in de plaats van twee. Mannetjes kunnen we wel voorzichtig toevoegen of vervangen, maar vrouwtjes blijven in principe langere tijd in dezelfde groep. Als het kleintje een vrouwtje is, weten we dat het een blijvertje is. Mannetje of vrouwtje, wat het ook is, we hopen dat alles goed blijft gaan. 

Zicht op het eiland

In ieder geval willen we de zichtbaarheid op het ringstaarteneiland verbeteren. Daarom hebben we het oud verblijfje, dat al een tijdje leeg stond, weggenomen. Sommige andere verblijven knappen we op en nog andere verwijderen we om het park voor mens én dier aangenamer te maken. 

Educatie en conservatie

Ringstaartmaki’s zijn typische halfapen uit Madagaskar. Samen met de vari’s en de minder bekende witkopmaki’s, zijn de lemuren dus goed vertegenwoordigd in Pakawi Park. Niet alleen omdat ze een belangrijke rol spelen in de educatie rond evolutie van primaten, maar ook voor conservatie. Maki’s komen alleen voor op Madagaskar en zijn dus ‘endemisch’ en heel kwetsbaar als soort. Als er iets gebeurt met het ecosysteem van Madagaskar zullen heel veel soorten uitsterven. Laat ons hopen dat het nooit nodig is, maar in dat geval zouden nakomelingen van dieren uit dierenparken een rol spelen in de herbevolking van het originele leefgebied. Los daarvan zijn dieren in dierenparken ook een genetische ‘backup’ voor de populatie. Onze ringstaartmaki’s zijn een bron van conservatie, educatie en vooral ook verwondering.