De Noordelijke kaalkopibis: echte schoonheid zit vanbinnen.

Heb je het al gezien? Bij de hoornraaf, die zelf al niet moeders mooiste is, zitten hamerkoppen en kaalkopibissen. Alle drie zijn het vogelsoorten uit het Afrikaans continent.

Het heeft even geduurd voordat ze buiten durfden te komen maar vandaag zetten we onze zeven Noordelijke kaalkopibissen in de schijnwerper. Ze verdienen het ook: hopelijk spelen ze ooit een rol in een groter uitzettingsproject om de soort te ondersteunen in het wild. Vroeger kwamen Noordelijke kaalkopibissen voor in grote delen van Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Maar door menselijk toedoen is die populatie nu zo goed als helemaal vernietigd. Er zijn nog maar enkele honderden vogels die in Noord-Afrika in het wild leven. Daarom zijn uitzettingsprojecten broodnodig. In Zuid-Duitsland en Oostenrijk lijkt het al een succes te zijn. Hopelijk kunnen we zelf ooit Pakawi-vogels uitzetten in het wild. 

Stap één is dat de kolonie zich goed voelt bij ons en zich voortplant. De grote Afrikaanse boogvolière is daar ideaal voor. Met de hoge rotspartijen is de volière een mooie representatie van hun habitat en nestgelegenheid in het wild. Noordelijke kaalkopibissen vormen paartjes voor het leven, maar blijven toch in groep leven.De Noordelijke kaalkopibissen zijn niet de mooie, vliegende juweeltjes zoals onze rode ibissen. Maar in zekere zin zijn ze dus wel veel specialer.