Baby Binturong Brengt Blijdschap

Beter weer komt met een baby binturong (of beermarter) hier in Pakawi Park! 5 Augustus wou mama Mayumi niet uit de nestbak komen, al snel werd duidelijk waarom! Al was het niet onverwacht want ze was wat aan de dikke kant de laatste tijd.

De beermarter (Arctictis binturong) is weer een diersoort waar Pakawi Park een bijdrage levert aan het Europese kweekprogramma (EEP). Vroeger heeft het park wel een koppel beermarters gehad (Nora en Nestor) tot in 2009, maar nooit jongen. Deze individuen zaten ook niet in het kweekprogramma. Nu hebben Mayumi uit Parijs en Zupa uit Spanje het wel degelijk naar hun zin in het vernieuwde verblijf aan de inkom.


Ze hebben veel geoefend want paringen waren er voldoende. Maar zelfs al was er maar één paring waargenomen, dan nog was het moeilijk de geboortedatum te bepalen. Beermarters hebben namelijk de mogelijkheid tot een uitgestelde inplanting van het embryo of diapauze. Hierbij wacht het vruchtje ideale omstandigheden af om verder te ontwikkelen. Hierdoor kan de dracht veel langer zijn dan de ontwikkeling die het embryo nodig heeft (ca. 90 dagen). Dat hebben beermarters dan toch gemeen met beren, want ondanks hun naam zijn beermarter noch beren, noch marters. Het zijn civetkatten die ook nog eens fruit zijn gaan eten. 

Mayumi en het kleintje maken het goed, ondanks dat er maar één jong is terwijl er 1-6 geboren kunnen worden. Een naam is nog niet gekozen, voel je vrij een voorstel te doen dat begint met een Y en relevant is voor dit dier, ze komen uit Zuidoost-Azië rond Thailand, Cambodja, Vietnam en Maleisië, dat kan misschien inspiratie geven. Eind augustus verwachten we dat het jong de eerste stapjes buiten zal zetten dus kom zeker kijken, misschien zie jij het als eerste?