Datum:

Niet alleen de bezoekers zijn dankbaar voor de aandacht voor de honingbij deze week. Ook de bijen zelf! We kregen het bezoek van een heuse zwerm bijen, op zoek naar een nieuwe nestplaats, alsof ze het wisten dat Pakawi Park deze week extra aandacht voor hen had.
 
Bijen gaan ‘zwermen’ als een nieuwe (of soms de oude) koningin de kans ziet een groot gedeelte van het volk mee te nemen op een zoektocht naar een nieuwe nestplaats. Dit gebeurt vooral als de nestplaats van een bijennest te klein wordt voor het volk. De nieuwe koningin scheidt feromonen af en ongeveer de helft van de andere bijen volgen haar met duizenden op haar zoektocht naar een nieuwe woonplaats. Gelukkig was imker Wanda toevallig ter plaatse om onze kast na te kijken en kon zij de zwerm in een andere lege kast “vangen”. De bijen die op bezoek kwamen waren echter van een ander ras (Carnica) dan deze in onze kast (Buckfast). Onze kast zat ook nog gewoon lekker vol met bijen. De zwerm stond dus volledig los van onze bijen. Het weer heeft er meer mee te maken, zwoel en warm weer stimuleert grote groei van het volk en dus ook de kans op zwermen.
 
Dé uitgelezen kans om de aandacht te vestigen op één van onze pijlers in onze educatie, namelijk “angst voor dieren”. Het is van uitermate belang dat een dierentuin (overdreven) angst voor dieren probeert in te dijken door middel van educatie en het goede voorbeeld. Onze bezoekers hebben zich ook voorbeeldig gedragen. De mensen vonden het interessant en bleven maar vragen stellen over bijen. Angst of paniek was er niet. Wanda stelde dan ook iedereen gerust dat als bijen gaan zwermen, dat ze dan zoveel honing eten als ze kunnen om de zoektocht van misschien wel enkele dagen te kunnen volhouden. Dat maakt dat de bijen zelfs moeite hebben met hun angel uit te steken. Ze zijn als zwerm niet gefocust op aanvallen, maar op het volgen van de koningin en het zoeken van een goede nestplaats. Ze verdedigen de koningin niet door omstaanders te steken maar door massaal een bol rond de koningin te vormen met hun lichamen zelf. Exact het soort boodschap dat we willen verspreiden met onze educatie én de deelname van de week van de bij.